Politikalarımız

İnsan Kaynakları Politikamız

         Yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam eder,

         Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ve iyileştirme ortamını hazırlar,

         Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda mevzuat ve sözleşme gereklerini uygular,

         Personel çalışma ortamının iyileştirilmesini sağlar,

         Çalışanların kurum aidiyetini ön planda tutar,

         Personel motivasyonunu sürekli yüksek tutar,

         Çalışan performansını düzenli olarak izler, performansı doğrultusunda ceza-ödül  uygulamaları yapar,

         Çalışan öneri ve beklenti ve şikâyetlerini dikkate alır ve mümkün olduğu müddetçe çözüme kavuşturur,

         Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır,

         Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygular.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017