Odamız

Tarihçe

Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat bölümünde yer alan, oldukça zengin kültürel geçmişe sahip olan Bingöl ilimiz Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 yılında Elâzığ, 1929 yılında da Muş illerine bağlanmış olup 1936 yılında vilayet olmuştur.

İlimizde ticaret ile uğraşan tacirler 1988 yılına kadar Muş ili Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt yaptırarak fa­aliyetlerini sürdürmüşlerdir. 1950 ile 1988 yılları arasında Ticaret Sicil işlemleri Bingöl Belediyesi tarafından yapılmıştır. 1988 yılı ağustos ayında ilimizin önde gelen tacirlerinin girişimi ile çalışmalar başlatılmış ve gerekli prosedürler tamamlanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilimizde oda kurulması için başvuru yapılmıştır. Adalet Bakanlığı ve TOBB ile yapılan yazışmalar sonucunda 01/01/1989 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası ku­rularak oda hizmet faaliyetlerine başlanmıştır.

1989-1996 tarihleri arasında Genç Cad. Belediye Hizmet binasında kiracı olarak hizmet verilmiştir. 1996 yılında Kültür Caddesi üzerinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğüne ait arsa Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği ile ortak bir şekilde bedel karşılığı alınarak hizmet binası yapımı amaçlanmıştır. 2001 yılında inşaat temeli atılan bina 2003 yılında hizmete sunulmuştur.

1989-1993 yılları arasında 1 personel, 1993-2003 yılları arasında 2 personel, 2003-2013 yılları arasında 4 personel ile hizmet verilmiştir. Ancak 2013’ ten sonra Oda kapasitesinin gelişmesi, Kalite Sistemlerinin kurul­ maya başlanması ve yeni birimlerin oluşturulması sonucunda personel sayısı arttırılarak 10 personel ile hizmet verilmektedir.

Anadolu’nun genç ve dinamik yapısını taşıyan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu 1989 yılından beri Üyelerimizin İhtiyaçlarına, kalite standartlarında cevap vererek gücünü artırmak ve kentin öncü kuruluşu olmak için hizmet vermektedir.

Odamız Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Kadın, Genç Girişimci Kurulları ve Per­sonellerden oluşan dev kadrosuyla Bölgesel ve Ulusal düzeyde üyelerimizi temsil ederek üretime ve ihracata dayalı bir Bingöl oluşturmak, yatırımı ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasında katkıda bulunmak için üyelere yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

10 meslek grubunda 2100 aktif üyeye sahip odamız 2015 yılında TOBB Akreditasyon sürecini başarıyla ta­mamlayarak 5 yıldızlı oda statüsü kazanmıştır. Üyelerimize; Ticaret ve Oda Sicil Birimlerinde; Tescil işlemleri ve Belgelendirme, Kapasite, Ekspertiz Raporları, Menşe Şahadetnamesi, Yerli Malı, Türk Malı ve İmalat Yeterlilik hizmetleri, Mali İşler -İnsan Kaynakları Biriminde; Mu­hasebe, Personel, Fiyat Araştırmaları, Fatura Suret Onayları, Ulaştırma Biriminde K-Belgesi- Sayısal Takograf, gibi üye odaklı çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Kalite- Akreditasyon, Eğitim ve Proje, Bilgi İşlem -Basın Ya­yın, Haberleşme, Ar-Ge ve İstatistik, Dış Ticaret, Lobi ve Temsil Birimleri ile üye ihtiyaçlarına ISO 9001 Kalite Yönetim ve ISO 100002 Müşteri Memnuniyet Sistemleri eşliğinde hizmet verilmektedir.

Odamız misyon ve vizyonu gereği, Üyelerimizin gelişimini hedefleyerek sorunlarını çözmeye yönelik konfe­ranslar, seminerler, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlemektedir. Geleceğin inşa edilmesi için kadın ve genç girişimcilere yönelik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik, UMEM, MEYBEM gibi mesleki eğitim kursları sertifikalı eğitimler verilmektedir. Katıldığı yurtiçi ve yurt dışı fuarlarda Bingöl’ün ticari hayatını yansıtan yeni bilgi ve gelişmelerle üyelerine vizyoner bir kapı aralamaktadır.

Bölgenin gelişimi için hayata geçen birçok proje ile ekonomik ve sosyal alanda bölgenin ilerlemesinde önem­li bir rol oynamaktadır. 2006 yılından bugüne kadar Avrupa Birliği, Sosyal Destekleme, Fırat Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve Kalkınma Bakanlığı destekli projeler ile oda kapasitesini artırarak ilimize istihdam alanında hizmet vermektedir.

Genç Girişimci ve Kadın Girişimci Kurullarımız ile şehrimizdeki kadın ve genç girişimcilerin ekonomik hayata katılımlarını sağlamak için çalışmalar yapılmaktadır. Toplumda kadın girişimciliğinin önemini vurgulamak için Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi düzenleyerek ülkemiz genelinde yoğun bir katılım gerçekleştirmiş ve bir başarı örneği oluşturmuştur. Bingöl adının Kadın girişimciliği ile anılmasına vesile olarak Bingöl’ün tanıtımına katkı sağlanmıştır. Ayrıca 2015-2016 yılları arasında Güçlü Kadın, Güçlü Toplum’ mottosu ile başlanılan Bingöl Kadın Akademisi projesi Türkiye’nin en başarılı beş projesi arasında yer almıştır.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odamız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kredi Garanti Fonu iş birliği ile üyeleri­mizin 30 milyon Türk lirasının üzerinde nefes kredisi desteğinden faydalanmasını sağlamıştır.

Odamız; 72 hektar alan üzerine kurulmuş olan Organize Sanayi Bölgesinin Bingöl’e kazandırılması konu­sunda yoğun emek vermiş olup organize sanayi bölgemizde yürütülen tüm faaliyetlerde üst düzey katılım göstermektedir. Bingöl OSB de faaliyet gösteren üyelerimizin üretime dayalı ekonomik gelişimlerinin en büyük destekçisi olmaya devam etmektedir.

Odamız her safhada üretim ve üreticinin yanında olmayı prensip sayarak Bingöl Soğuk Çeşme Kavurmasının coğrafi işaret almasında etkin rol almıştır. Ayrıca dünya yayla balında ikiciliğe, Türkiye de birinciliğe sahip eşsiz balımızın üretimi ve tanıtımı için çalışmalar yürütmektedir.

KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu yönetim danışmanlığı desteği, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşul­larda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunarak büyümelerini sağlamak için Odamızın katkı­larıyla 5,25 milyon Euro bütçeli İŞGEM 2017 yılında hayata geçirilmiştir. Odamız öncülüğünde İŞGEM uzman ekipleri ile Değer Zinciri Analizi ve Kümelenme Yol Haritaları çalışmaları yapılmaktadır.

Odamızın katkıları ve iş birliğiyle yürütülen Bingöl’de tekstil sektörünün gelişimi için gerekli altyapının oluştu­rulmasını ve yaklaşık 1000 kişilik yeni istihdam sağlanmasını amaçlayan Bingöl Tekstil Kent Projesi ile oluştu­rulan atölyeler tekstil alanında yatırımcıların önünü açarak yatırım yeri sorununa çözüm getirilmiştir.

Bölgenin en büyük yatırımlarından olan Sütaş yatırımının Bingöl Sütaş olarak ilimizde gerçekleşmesi için yoğun çalışmalarda bulunmuş olup bu dev yatırım ile tarım ve hayvancılığın büyümesi için bölgesel kalkınmaya ivme kazandırmasını sağlayacak tüm yatırımlara destek olmuştur. Ulusal markamız suyumuzun üretim tesisle­rinin kuruluşu ve tanıtımına destek olarak marka değerine destek vermiştir.

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI; Güneşin en güzel doğduğu ilimizde üyelerimizden aldığımız güç ile Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesine, Kurumsal Kapasitenin Artırılmasına ve Bingöl’ün Gelişimine Katkı sağlamak amacıyla kocaman bir aile olarak büyümeye, kalkınmaya ve bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam etmektedir.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç