Odamız

Tarihçe

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
 
Bingöl Ticaret Sicil Memurluğu Belediye bünyesinde iken Oda hizmetleri Muş Ticaret Odası tarafından verilmekteydi. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 01.01.1989 yılında Abdurrezzak AKDEMİR, Kemal BOZAN, Şükrü YILMAZ, Selahattin BURAKGAZİ, Zeki ADEMCİ, Hüseyin BEKTAŞ, Recep AYDOĞDU, Haydar YURTSEVER ve Bekir BÜRKÜK gibi o zamanın tacirleri öncülüğünde kurulmuştur.
 
Odanın ilk kuruluş yeri olan Genç Cad. Belediye İşhanı Kat.2’de iki odalı yerde faaliyetlerine başlamış, 1994 yılında aynı iş hanında 3.kata taşınmış, burada üç odalı yerde faaliyetlerine devam etmiştir. 1996 yılında Bekir BÜRKÜK başkanlığında Kültür caddesinde Milli Emlak Müdürlüğüne ait 600 m2’lik arsayı Bingöl Esnaf Odaları Birliği ile ortaklaşa satın alınmıştır.
Arsa üzerinde 2001 yılında Burhan SEÇKİN (Yönetim Kurulu Başkanı) ve Kemal BOZAN (Meclis Başkanı)’nın özverili çalışmaları ile hizmet binası inşaatına başlanmış, Şubat 2003’de Kültür Cad. Ticaret ve Esnaf Sarayı Kat.1‘deki hizmet binası olan yeni adresine taşınmıştır.
 
Hizmet Binasının inşaatında dönemin Meclis Başkanı Sayın Kemal BOZAN adeta bir işçi arı gibi çalışarak tüm Bingöl’ün takdirini almıştır. Kuruluşundan bu güne kadar Ticaret ve Sanayi Odası Yetkili Organları olan Oda Meclisleri ve Yönetim Kurulları büyük özveri göstererek hiçbir ücret ve huzur hakkı almaksızın fedakâr çalışmaları ile üyelerimizi bu hizmet binasına kavuşturmuşlardır.
 
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası 2017 yılında seçilen yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut AYAS başkanlığında Yönetim Kurulu ve Meclisin ortak çalışmaları ile yeni bir vizyona kavuşmuştur. TOBB Akreditasyon sürecine 2014 yılında başlayan Oda, ISO 9001 ve 10002 Kalite sistemlerini Odaya kurmuş, K Belgesi, Sayısal Takograf gibi yeni hizmetleri üyelerine vermeye başlamıştır. Bingöl TSO 1989-1993 yılları arasında bir personel,1993-2003 yılları arasında iki personel, 2003-2013 yılları arasında iki yeni personel alımı ile toplam 4 personel hizmet vermiştir.
 
2013 yılında çalışan sayısı 4 olan odamızda yapılan yenilikler sonucu 2018 yılında çalışan sayısı 9'a ulaşmıştır. 2100 faal üyesi olan Odamızın, 10 meslek grubu bulunmaktadır.
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017