Politikalarımız

Haberleşme İletişim Politikamız

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası;

         Odamıza gelen günlük gazetelerden Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin birer kopyasını alır,

         Oda faaliyetlerinin, odanın çeşitli konularda görüşlerinin,  iş dünyasını ilgilendiren hibe ve destekler hakkında bilgilerin, içeren yazıların yer aldığı Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Bültenini 4 ayda bir yayınlar, belli aralıklarla online bültenler çıkarır,

         Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayınlar, Meclise ve isteyen üyelere sunar,

         Bingöl TSO tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenler,

        SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurur, 

         Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlar,

         Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyonun (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni vb.)  basına açık olarak yapar,

        Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturur,

         Odamızın basında yer alan haberlerine ilişkin web sayfasında “Basında Bingöl TSO” bölümünü güncel tutar,

       Oda haberlerini ve faaliyetlerini üyelerini bilgilendirmek maksadıyla sosyal medyada güncel olarak paylaşır (facebook, twitter vs.).

 

 

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017