Politikalarımız

Haberleşme İletişim Politikamız

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası;
• Odamıza gelen günlük gazetelerden Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin birer kopyasını alır,

• Oda faaliyetlerinin, odanın çeşitli konularda görüşlerinin,  iş dünyasını ilgilendiren hibe ve destekler hakkında bilgilerin, içeren yazıların yer aldığı Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Bültenini 4 ayda bir yayınlar, belli aralıklarla online bültenler çıkarır,

• Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayınlar, Meclise ve isteyen üyelere sunar,

• Bingöl TSO tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenler,

• SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurur, 

• Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlar,

• Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyonun (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni vb.)  basına açık olarak yapar,

• Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturur,

• Odamızın basında yer alan haberlerine ilişkin web sayfasında “Basında Bingöl TSO” bölümünü güncel tutar,

• Oda haberlerini ve faaliyetlerini üyelerini bilgilendirmek maksadıyla sosyal medyada güncel olarak paylaşır (facebook, twitter vs.).
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017