Politikalarımız

İnsan Kaynakları Politikamız

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası;
 
• Yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam eder,
• Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ve iyileştirme ortamını hazırlar,
• Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda mevzuat ve sözleşme gereklerini uygular,
• Personel çalışma ortamının iyileştirilmesini sağlar,
• Çalışanların kurum aidiyetini ön planda tutar,
• Personel motivasyonunu sürekli yüksek tutar,
• Çalışan performansını düzenli olarak izler, performansı doğrultusunda ceza-ödül  uygulamaları yapar,
• Çalışan öneri ve beklenti ve şikâyetlerini dikkate alır ve mümkün olduğu müddetçe çözüme kavuşturur,
• Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır,
• Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygular.
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017