Hizmetlerimiz

Sayısal Takograf

Sayısal Takoğraf Kartı başvurusunda talep edilen belgeler aşağıda tanımlanmıştır.

 

Sürücü Kartı

· Kart ücretinin bankaya yatırıldığını gösteren ödeme belgesi (dekont)

· Nüfus cüzdanı aslı

· Sürücü belgesi aslı

· 1 Adet biyometrik fotoğraf

 

Şirket Kartı

· İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

· Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

· Oda Kayıt Belgesi aslı

· Vergi Levhası fotokopisi

· 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi

· Başvuruyu imzalayacak kişinin (şirket yetkilisinin) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

· Dekont

· Şirket Kaşesi

 

Servis Kartı

· İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

· Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

· Oda Kayıt Belgesi aslı

· Vergi Levhası fotokopisi

· Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Onay Belgesi ve Yetki Belgelerinin fotokopisi

· Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

· Dekont

· Servis Kaşesi

 

Ön Başvuru ve ayrıntılı bilgi İçin -- http://staum.tobb.org.tr

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç