Haber & Duyurular

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu V3.3.1

  • 21.03.2022
  • bintso

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yazısı ekinde gelen T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, E-52856264-106.03-00072610756 sayı ve “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu V3.3.1” konulu yazı ile 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10uncu maddesinin on dördüncü fıkrası "Birinci fıkranın(a)bendinde yer alan soru formu Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı ibraz edilir." hükmü amirdir.  denilmektedir.

 

Mevcut formda zaman zaman yaşanmakta olan çift imza sorunun giderilmesine yönelik olarak güncellenen YYS Elektronik Soru Formu V3.3.1 Bakanlık internet sitesi aşağıda yer almaktadır.

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler

Bu çerçevede, zaman kaybı yaşanmamasını teminen söz konusu güncel başvuru formunun kullanılması hususu ilgili üyelerimize önemle duyurulur.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç