Haber & Duyurular

ABD'de Türk Kurum/Şirketleri İlgilendirebilecek İflas Davası

  • 03.02.2022
  • bintso
Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan ve bir örneği ilişikte sunulan
10.12.2021 tarihli ve 33608807 sayılı ve 25.01.2022 tarihli ve 33888408 sayılı yazılarda; "Houston Teksas
Bölge İflas Mahkemesi" tarafından Dışişleri Bakanlığı'na "Carlson Travel" isimli şirketin iflas süreciyle ilgili
bir tebligatname ulaştığı, konu hakkında görüşlerine başvurulan Vaşington Büyükelçiliğimiz sözleşmeli hukuk
firmasının anılan iflas mahkemesince görülmekte olan davada Carlson Travel grubunun borçlu olduğu 90
alacaklı arasında Türk şirketlerinin de olabileceğini belirttiği bildirilmektedir.
Ayrıca, konuya ilişkin iki ilave tebligatname alındığı, sözleşmeli hukuk firmasından bu defa alınan tebligatların
anılan şirketin iflasına ilişkin konkordato süreci bağlamında 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen
duruşmayla ilgili olduğu, tebligatlarda ilgililerin 13 Aralık 2021 tarihine kadar mahkemeye bir "opt-out" formu
sunabileceği, bu düzenlemenin söz konusu duruşmada tasdik edilen plana itiraz ederek haklarını ayrı bir hukuk
süreciyle takip etmek isteyen kuruluş ve kişilere yönelik olduğu ifade edilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç