Haber & Duyurular

Personel Alım İlanı

 • 04.01.2022
 • bintso

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL ALIM İLANI

 

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası 4857 sayılı iş kanununa göre Sözleşmeli 1 (bir) personel alacaktır. Müracaatlar 05/01/2022 tarihinde başlayacak olup, 14/01/2022 mesai bitimine kadar Odamıza başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

ARANAN NİTELİKLER:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Muhasebe alanında en az 4 yıl tecrübe sahibi olmak,
 3. Üniversitelerin lisans eğitimini; İşletme, İktisat, Maliye Bölümlerinden lisans mezunu olmak,
 4. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 5. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak,
 1. Askerlikle ilişiği bulunmamak (Erkek adaylar için tamamlamış veya tecilli olmak),
 1. Kırk yaşını aşmamış olmak,

 

BAŞVURU DÖKÜMANLARI:

Telli bir dosya içerisinde aşağıdaki evrakları Odaya müracaat esnasında getirmeniz gerekmektedir;

 

 1. Fotoğraflı ve güncel Özgeçmiş-CV
 2. Üniversite diploması aslı ve fotokopisi
 3. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
 4. Adli sicil belgesi (Temiz kâğıdı – Resmi Kuruma İbraz Edilmek Üzere)
 5. İş tecrübesini gösterir SGK dökümü
 6. *Eksik evrak getirmek elenmek sebebidir.     
Personel Alım İlanı
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç