Haber & Duyurular

Aidat Yapılandırma

  • 27.01.2021
  • bintso

Sayın Üyemiz, aidat borçlarınızı yapılandırıyoruz. 

Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi 'ni doldurularak dilekçe ile Odamıza şahsen veya info@bintso.org.tr mail adresinden yada 0426 213 7594 FAX adresinden tarafımıza iletebilirsiniz.

Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2020 Salı tarih ve 31307 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin Ödenmemiş olan 2020 yılı 1. Taksit ve 2019 - 2018 - 2017 - 2016 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamların tamamı tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 01 ŞUBAT 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek  yapılandırma müracaatlarını yapmaları ve ilk taksit ödemelerini en geç 28/02/2021 tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilecek ve aidat borcu eski haline dönecektir.

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Aidat Yapılandırma
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç