Haber & Duyurular

Standartların Gözden Geçirilmesi

  • 21.12.2020
  • bintso

 TOBB’dan gelen yazıda, Uluslararası ve Avrupa Birliği standart hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standartların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma ve aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2016 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışmanın başlatıldığı ifade edilmektedir. Buna göre, Uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standartlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi, Türk Standartlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılma ve aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu standardları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi olduğu belirtilmiştir.
 

Bu bilgiler ışığında, sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standartları listesi ve bu standardların işletmeler tarafında gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken ‘sistematik gözden geçirme oy formu’ https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/GoruseAcilanTSEStandartlari.php adresinde yer almaktadır.

Oy formunun ilgili işletmeler tarafından listedeki faaliyet alanı ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerin her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması rica edilmektedir.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç