Haber & Duyurular

Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255 Sayılı Kanun Hakkında

  • 07.12.2020
  • bintso

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda; 4 kasım 2020 tarihli 31294 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255 sayılı Kanunla; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda değişiklik yapıldığı belirtilerek,

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaların, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacağı ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edileceği, bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari ünvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası verileceği, fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari ünvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edileceği, taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari ünvarı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 50 bin Türk Lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin Türk Lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1 i oranında idari para cezası verileceği belirtilmekte ve kanuna uymayan üyelerin Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik’e istinaden gerekli işlemlerin başlatılması istenmektedir.

Bilginize sunarız.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç