Haber & Duyurular

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ANKET ÇALIŞMASI

  • 28.06.2019
  • bintso

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI KURULU ANKET ÇALIŞMASI

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’ndan alınan yazıda, bilim, teknoloji ve yenilik ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla kurulan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) tarafından yürütülen “Teknoloji Alanlarının Önceliklendirilmesi” çalışması kapsamında nitel ve nicel analizlerle belirlenen kritik/öncü teknoloji alanlarının ekonomik etkilerinin ortaya konması çalışmalarında kullanılmak üzere “Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları ile (NACE Kodları bazında) İlişkilendirilmesi”ne yönelik bir analiz çalışması başlatıldığı ve söz konusu çalışmanın, internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bu ilişkilendirilme anketi aracılığıyla, 27 teknoloji alanında yürütüldüğü belirtilmektedir.

30 Haziran 2019 Cuma günü saat 18:00’e kadar doldurulması beklenen anketin kritik teknolojilerin ekonomik değer/etkilerinin doğru ve güvenilir şekilde ölçülebilmesi, veriye dayalı olarak mevcut durum tespitlerinin yapılabilmesi ve bu sayede geleceğe dair adımların atılması süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi açısından son derece önemli olduğu değerlendirilmekte ve bu nedenle, ankete katılımınız elzem görülmektedir.

Çalışmaya ilişkin BTYPK’nın duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Anket aşağıdaki linktedir.

https://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=66451&lang=tr

Saygılarımızla,
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç