Haber & Duyurular

BİNTSO İLE İŞKUR ARASINDA MEGİP PROTOKOLÜ İMZALANDI

  • 06.09.2018
  • bintso

  

MEGİP PROTOKOLÜ İMZALANDI

              Türkiye İş Kurumu ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) Bingöl’de de uygulanacaktır.

Bu amaçla Bingöl Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (BİNTSO)  arasında yerel düzeyde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) için protokol imzalandı.

Projenin içeriği ile ilgili Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halis Erdoğan ile Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut AYAS şu açıklamalarda bulundular:

            Bingöl’de faaliyet gösteren işverenlerimizle sıkı işbirliği içerisinde bulunarak ihtiyaç duyulan mesleklerin ve eğitim içeriklerinin belirlenmesine imkân sağlayan çalışmalar devam etmektedir. İlimizde İŞKUR ile BİNTSO yöneticileri ve personellerinden oluşan İl Çalışma Grubu kurularak iş ve işlemler İl Çalışma Grubu aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Firmalardan Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi, Kontenjan Belirlenmesi ve Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesi:

İşverenler çalışan sayılarının % 50 sine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. Kontenjanlar; mesleki eğitimin başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde mesleki eğitimin başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.

Program Süresi:

1) Mesleki eğitimlerin günlük en az 5 en fazla 8 ve haftada 6 günü geçmemek üzere, haftalık en az 30 en fazla 45 saat olması gerekmektedir. Eğitimin toplam süresi 160 fiili günü geçemez.

2) Eğitim süresi onaylanarak alınan eğitim planında belirtilen mesleki eğitim, uygulamalı ve teorik eğitimi içerecek şekilde uygulanır. Mesleğin özelliğine göre teorik ve pratik eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde eş zamanlı veya ayrı bir şekilde planlanır ve yürütülür.

Karşılanabilecek Giderler:

Eğitici Gideri:

Temrin Gideri: Toplam kursiyer zaruri giderinin en fazla % 10 u oranında.

Kursiyer Zaruri Gideri ve Sigorta Prim Giderleri: Günlük 61.65 TL kursiyer ücreti, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası.

Diğer Giderler: Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ile brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere sınav ve belge ücreti Fondan karşılanır.

İstihdam Yükümlülüğü ile İlgili Hususlar:

            Toplam mesleki eğitimin ¼ lük süresinin bitiminde eğitime devam eden kursiyerlerin en az % 50 si, 120 günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait işyerlerinde veya başka işyerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilir.

                       

            

BİNTSO İLE İŞKUR ARASINDA MEGİP PROTOKOLÜ İMZALANDI
BİNTSO İLE İŞKUR ARASINDA MEGİP PROTOKOLÜ İMZALANDI
BİNTSO İLE İŞKUR ARASINDA MEGİP PROTOKOLÜ İMZALANDI
BİNTSO İLE İŞKUR ARASINDA MEGİP PROTOKOLÜ İMZALANDI
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç