Haber & Duyurular

ODA SEÇİMLERİ DUYURUSU

  • 14.09.2017
  • bintso

 ÖNEMLİ DUYURU

7 Eylül 2017

 

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN

EKİM-KASIM AYINDA YAPILACAK OLAN ODA’MIZ SEÇİMLERİNE

KATILABİLMEK İÇİN VERGİ MÜKELLEFİYETİNE İLİŞKİN DUYURU   

 

                2017-2021 dönemi Oda’mız Seçimleri 2017 Yılının EKİM-KASIM ayında yapılacak olup; 19.1.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik gereğince bu seçim döneminde Oda Yönetim Kurulu, Oda Meslek Komiteleri, Oda Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi ve Disiplin Kurulu Üyelikleri seçimleri gerçekleşecektir.

 

                Oda’mız Organ Seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ve bütün üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kullanarak mağdur olmamaları için; Odamız kayıtları bu ilanın yayın tarihinden itibaren 2 Ekim 2017 tarihine kadar üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup, bu süre içerisinde üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda kendi kayıtlarını kontrol etmek suretiyle doğruluğunu teyit etmeleri, kendi durumları ile Oda’mız kayıtları arasında farklılık varsa düzeltmeleri gerekmektedir.

 

                Düzeltme işleminin Ticaret Sicilini ilgilendiren hususlarda kanun gereği tescil yoluyla, Oda Kayıtları ile ilgili hususlarda ise dilekçe ile müracaat yeterli olacaktır.

 

                5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve Yukarıda adı geçen Seçim Yönetmeliği hükümleri gereğince;

 

1-      Seçme ve Seçilme Şartlarından Olan Aidat Borcunun Ödenmesi: Oda’mıza geçmiş dönemden Aidat Borcu olan, Vergi Kaydı bulunmayan ve Oda’mızda tescilli adresinden ayrılmış olup bu durumu bildirmeyen üyeler Oda’mız tarafından askıya alınmış olup, bu durumda bulunan üyelerimiz askıdan indirme işlemi yapılmadan seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklardır. Askıda bulunan üyelerimizin, askıdan indirilerek meslek gruplarına ve seçme ve seçilme listelerine kaydedilebilmeleri için askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir.

 

2-      Temsil Yetkisi: Tüzel kişi üyelerimizin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olarak Ticaret Siciline tescilli bulunmaları gerekmektedir.

 

3-      Adres Teyidi: Bütün üyelerimizin odamızda tescilli adresleri ile bulundukları adreslerin tutarlılığı kontrol edilmelidir.

 

4-      Vergi Kayıt Durumu: Bütün üyelerimizin Vergi Sicil Numaralarının bulunması ve bu numaraların Oda’mız kayıtlarındaki numaralarla tutarlılığı kontrol edilmelidir.

 

5-      Oda Kayıtlarının Temel Alınma Durumu: Herhangi bir inceleme ve düzeltme talebi olmaması halinde odamız kayıtlarının doğruluğu üyelerimiz tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

 

                Durumunuzun incelenerek yukarıdaki şartlara uygunluğunuzun kontrol edilmesi ve en geç Pazartesi, 02 Ekim 2017 tarihine kadar Odamız Kayıtlarının düzeltilmesi için başvuruda bulunulması gerektiği ilanen duyurulur.

ODA SEÇİMLERİ DUYURUSU
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç