Haber & Duyurular

FOB Fiyat Listesi Onayı/Cezayir

  • 13.09.2023
  • bintso

Sayın Üyemiz,

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 08.09.2023 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

 Cezayir'e ilaç ve medikal ürünlerin ithalatında izin belgelerinin alınmasının zorunlu olduğu ve ithalatçılar tarafından yapılacak ithalat izni başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler arasında ithal edilecek ürünün menşe ülkesi ticaret odaları tarafından onaylı FOB fiyat listesinin de yer aldığı belirtilmiş olup, Cezayir'e ihracatın olumsuz etkilenmemesini teminen bahse konu hususun hassasiyetle değerlendirilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç