Haber & Duyurular

Şirket ve Kooperatif Genel Kurulları

  • 24.01.2023
  • bintso
"Bilindiği üzere;1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 45. maddesinde “genel kurullar olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.” hükmüne; aynı şekilde 6102 sayılı TTK ’nın 409. maddesinde genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır.
Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır ve karar alınır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu çerçevede; kooperatif genel kurul toplantılarını 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 döneminde yapmalarını, şirket genel kurulları'da her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmasını ve genel kurul toplantılarını zamanında yapılarak herhangi bir aksaklığa sebep verilmemesi için gereğinin yapılması şirket ve kooperatif üyelerimize duyurulur.

İlgili yazı ektedir.
Şirket ve Kooperatif Genel Kurulları
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç