Haber & Duyurular

Üye Aidat Yapılandırma Başvurusu

  • 11.08.2021
  • bintso
Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09/06/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanun çerçevesinde, Oda aidat borcu olan üyelerimiz borçlarını, peşin olarak veya (en fazla) 6 eşit taksitte ödemek üzere gecikme cezası olmadan yapılandırabilirler.

Yapılandırma Kanunundan faydalanmak isteyen üyelerimizin 30 Eylül 2021 tarihine kadar Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Detaylar:
1. Kanun 30/04/2021 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2021 yılı aidat borçları bu kanuna dahil değildir.

2. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 30 Eylül 2021 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

3. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitinin en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

4. Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir.

5. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin bahse konu alacaklar için dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır.

6. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için üyemizin yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

7. 7256 Sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmadan faydalanan üyelerimiz bu yapılandırmadan da faydalanabileceklerdir.

Not: Kanun, 30/04/2021 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2021 yılı borçları bu kanuna dahil değildir.

Başvuru Dilekçesi

Üye Aidat Yapılandırma Başvurusu
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç