Haber & Duyurular

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Hk.

  • 13.10.2020
  • bintso

 Resmi Gazetede 3063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda yer verilen değişiklikler şu şekildedir;
* Karar kapsamında 31.12.2020 tarihine kadar değerlendirmeye alınacak teşvik müracaatları 31.12.2021 tarihine kadar değerlendirmeye alınacak.
* İmalat sanayi yatırımlarının desteklenmesi için çeşitli iller bazında öngörülen yatırım limitleri kaldırılarak, bu kapsamda desteklemeye dahil olabilecek yatırımlar için asgari yatırım tutarı limiti 2 milyon TL olarak belirlendi.
* Kararın 9. maddesiyle düzenlenen ve karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlananların diğer kamu kurum ve kuruluşların desteklerinden yararlanmayacağına yönelik hükümde değişiklik yapıldı. Buna göre, destek unsurlarından yararlanan ancak bununla birlikte diğer kamu kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımların kararın faiz desteği dışındaki unsurlarından yararlandırılabileceğine yönelik düzenlemedeki "faiz desteği" ibaresi madde metninden çıkarıldı.
* Bu düzenlemeyle, bahsedilen kapsamdaki yatırımların karardaki destek unsurlarının tamamından yararlanmasının önü açıldı. Bu imkan, karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanacak.
* Kilis cazibe merkezleri programı kapsamına alındı. Kilis'le birlikte program
kapsamındaki il sayısı 24'e yükseldi.
Yayımı tarihinden yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201007-10.pdfadresinden erişim sağlanmaktadır.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017