Haber & Duyurular

Helal Belgelendirme Destekleri

  • 13.10.2020
  • bintso

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 12.09.2020 tarih ve 34221550-045.99-7842 sayılı yazı ile, Helal Akreditasyon Kurumu'nun yazısına atıfla; kamu kurumu olan HAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurt dışı pazara giriş belgeleri arasında yer almakta olduğu ve bu belgelendirme faaliyetleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümünün 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar" kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanabildiği bildirilmiştir.
 

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017