Haber & Duyurular

BİNTSO PERSONEL ALIMI

  • 22.07.2020
  • bintso

 Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Proje Ekibinde eğitilmek ve çalıştırılmak üzere 3 personel alacaktır. Müracaatlar 23/07/2020 tarihinde başlayacak olup, 28/07/2020 mesai bitimine kadar sürecektir. Adayların Odamıza başvuru evrakları ile bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kırk yaşını aşmamış olmak,

3. Askerlikle ilişiği bulunmamak (Erkek adaylar için),

4. Kamu haklarından mahrum olmamak,

5. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak,

7. Üniversitelerin lisans eğitimini bitirmiş olmak,

8.  Bingöl’de ikamet ediyor olmak,

9.  B sınıfı ehliyete sahip olmak,

 BAŞVURU DÖKÜMANLARI:

Telli bir dosya içerisinde aşağıdaki evrakları Odaya müracaat esnasında getirmeniz gerekmektedir;

1.  Fotoğraflı ve güncel Özgeçmiş-CV

2. Üniversite diploması aslı ve fotokopisi

3.  Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

4.  Adli sicil belgesi (Temiz kâğıdı)

Eksik evrak getirmek elenmek sebebidir.  

 

 

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017