Haber & Duyurular

Otopark Yönetmeliği

  • 10.07.2020
  • bintso

TOBB’ dan gelen yazıya istinaden;

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Birliğimiz girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Otopark Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen yürürlük tarihini, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatmıştır.

Bilgilerinizi arz ederiz.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017