Haber & Duyurular

COVID-19 ÖNERİLER

  • 25.03.2020
  • bintso

İŞYERLERINDE COVID-19 HAZIRLIKLARI

Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'in Hubei Eyaletinde  yeni  bir koronavirüs hastalığının ortaya çıktığını ilan etti. DSÖ 2019  koronavirüs  hastalığının  (COVID-19)  dünyadaki  diğer  ülkelere yayılma riskinin yüksek olduğunu vurguladı ve  dünya  genelindeki  kamu  sağlığı yetkililerini  muhtemel bir COVID-19 salgını için harekete geçirdi. Bununla birlikte, bu salgınla ilgili uzun  vadede  başarı sağlanması zor görünüyor. lşyerleri dahil olmak üzere tüm toplum kesimleri olarak bu hastalığın yayılmasını durdurmak veya  yavaşlatmak için  bir  rol  oynamalıyız.

COVID-19  nasıl yayılıyor?

COVID-19 hastası olan biri öksürdüğünde veya nefes verdiğinde virüs taşıyan salya damlacıklarını etrafa saçar. Bu damlacıklar yakındaki yüzeylere, masalara veya  telefonlara  düşer.  insanlar  COVID-19 bulaşmış yüzeylere veya nesnelere dokunarak ve sonra elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunarak virüsü vücutlarına bulaştırır. Eğer COVID-19 olan bir kişinin bir metre yakınında duruluyorsa, grip ve soğuk algınlığında olduğu gibi öksürük, hapşırık ve konuşma sırasında  da  damlacıklar nefes yoluyla  vücuda alınabilir.

COVID-19 bulaşmış çoğu kişi hafif belirtiler gösterir ve  iyileşir.  Ancak,  bazı  kişilerde  ciddi  hastalık gelişir ve hastane bakımı gerekebilir. Ciddi hastalık riski yaşla birlikte  artar;  40  yaşın  üzerindeki  insanlar 40 yaşın altındaki kişilere göre daha savunmasızdır. Zayıf bağışıklık sistemi olan insanlar, diyabet, kalp ve akciğer  hastalığı  gibi  sağlık sorunları olanlar ciddi  hastalık gelişmesine  karşı daha  savunmasızdır.

 

 

COVID-19'un  işyerinizde yayılmasını önlemenin basit   yolları

Aşağıdaki düşük maliyetli önlemler, işyerinizde COVID-19, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonların yayılmasını  önlemeye  yardımcı olacaktır.

COVID-19 henüz size ulaşmamış olsa bile işyerlerinde aşağıdaki önlemler şimdiden alınmaya başlanmalıdır. Böylelikle, hastalık nedeniyle kaybedilen iş günlerini azaltabilir ve COVID-19 hastalığının yayılması  durdurabilir  veya yavaşlatabilir.

 

•       Sık kullanılan ve temas edilen yüzeylerin hijyenik hale getirilmesi

o       Çalışanlara alkol bazlı dezenfektanlar dağıtılması ve  virüs  bulaşmış  olabilecek masaların, sıraların, telefonların, klavyelerin, kapı kollarının, musluk başlarının, tırabzanların, tutamakların vb. sık sık silinmesi.

 

•       Tüm çalışanların (alt yükleniciler, müşteriler dahil) hijyenik el yıkama alışkanlığı edinmelerini sağlamak

o       Hijyenik el yıkama için lavabo, musluk ve sabuna tüm çalışanların kolayca ulaşabilir olmasını sağlamak.

o       Kolay ulaşılabilir noktalara el dezenfektanları yerleştirilmesi, halihazırda varsa sayısının artırılması ve sürekli dolu tutulmasının sağlanması.


 

 

o       COVI0-19 vakalarının rapor edildiği alanlara seyahat edeceklerle yetkili sağlık personelinin görüşmesini ve gerekli bilgileri doğrudan iletmelerini sağlamak.

o       Seyahate çıkacak çalışanların yanlarında küçük bir şişe alkol bazlı dezenfektan bulunduğundan emin olun ve sık kullanmasını önerin.

 

•        Seyahat sırasında

o        Çalışanlarınıza ellerini su ve sabunla sık sık yıkamalarını ve hastalık belirtileri olan kişilerden en az 1 metre (mümkünse daha fazla) uzakta durmalarını isteyin.

o       Kendini hasta hisseden çalışanların ne  yapması  gerektiğini ve kiminle  temasa geçeceğini bilmelerini sağlayın.

o       Seyahat öncesi sağlık görevlilerince verilen bilgi ve direktiflere uymasını isteyin. örneğin; seyahat sırasında gitmemesi istenen bölgelere gitmemeleri vb.

o       Çalışanlarınızın seyahat ettikleri bölge, seyahat, taşınma ve geniş katılımlı toplantılarla ilgili sağlık duyurularını takip etmelerini sağlayın.

 

•       Seyahatten dönüşte

o       Çalışanlarınızın COVID-19 vakalarının görüldüğü bölgelere seyahatleri dönüşlerinde 14 gün süreyle kendilerinde ortaya çıkabilecek belirtileri (hafif dahi olsa nezle, grip, soğuk algınlığı, 37,3° C ve üzeri ateş) takip etmeleri ve günde 2 kez ateşlerinin ölçülmesi.

o        14 gün sonunda semptom/bulgu gelişmediyse normal çalışma düzenine dönülmesi.

o       Burun akıntısı, öksürük ve hapşırık, nezle, grip, soğuk algınlığı, 37,3° C ve üzeri ateş belirtileri gösteren çalışanlar evlerinde kalmalı ve kendilerini izole etmeleri. Bunun anlamı, aile üyeleri de dahil herkesle yakın temastan kaçınılmasıdır (1 metreden daha uzakta durulmalıdır). Bu durumdaki çalışanlar kendi hekimlerini veya bulundukları yerleşimin halk sağlığı birimini (Halk Sağlığı Müdürlüğü vb.) telefonla  aramalı  ve seyahat öyküleri ile hastalık belirtileri hakkında bilgi vermelidir.

o        İşyerinde COVID-19 düşündüren semptom ve/veya bulgu gelişmesi halinde İl Sağlık Müdürlüğüne "Olası vaka" olarak bildirimi yapılmalıdır.

 

Bulunduğunuz  bölgede COVID-19 vakaları ortaya  çıkarsa  işini  sürdürmek için;

•        İşyerlerinizde şüpheli bir COVID-19  hastası  görülürse  ne  yapacağınızla  ilgili  bir  plan hazırlayın. o  Planınız, hastanın diğer çalışanlardan izole edilmesini sağlayacak bir odaya yerleştirilmesini, onunla temas edecek çalışanların sınırlandırılmasını, temas edecek kişilerin kimler olacağını ve yerel sağlık yetkilileri ile temasa geçeceklerin kimler

olacağını  da kapsamalıdır.

o       İşyerinizde risk altındaki çalışanlarınızı, onları damgalamadan ve ayrımcılığa maruz bırakmadan nasıl belirleyeceğinize karar verin (KVKK'ya  uyumu  gözeterek).  Bu  kişiler, çok yakın zamanda COVID-19 vakalarının raporlandığı bölgelere seyahat edenler ile kendilerinde yüksek risk oluşturan ciddi sağlık sorunları (diyabet, kalp, akciğer hastalıkları, bağışıklık sorunları ve ileri yaş) bulunanlardır.

o       Yerel halk sağlığı otoritesine planı geliştirdiğinizi söyleyin ve katkılarını isteyin.

 

•        lşyerinizde düzenli uzaktan çalışmayı teşvik edin, buna hazırlık yapın. Yaşadığınız bölgede COVID-19 salgını varsa sağlık otoriteleri insanlara toplu taşıma araçlarından ve kalabalıklardan

•        Geçmişte size benzer salgınlarda yardımcı olan ve başetme becerinizi artıran yöntemleri uygulayarak duygularınızı yönetin.

 

ÇALIŞANLARIN SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI SALGINLARINDAN KORUNMALAR! HAKKINDA DUYURU  ÖRNE I

Genel bilgiler:

•       Sabun ve su veya alkol bazlı el dezenfektanları kullanarak ellerinizi sık sık temizleyin.

•        Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bükülmüş dirsek veya

mendil  ile örtün  - mendili derhal  atın  ve  ellerinizi yıkayın.

•       Ateşi ve öksürüğü olanlarla yakın temastan kaçının.

•     Dinlenmeye, yeterli uykuya,

dengeli ve  yeterli  beslenmeye daha  çok önem  verin.

•    Grip aşınızı olmadıysanız  işyeri sağlık  birimine başvurup aşınızı olun, ailenizin aşılarını yaptırın (henüz sezon içinde olduğumuzdan aşının etkinliği devam etmektedir).

•     Resmi sağlık kurumlarının yayınlarını ve duyurularını

yakın takip  edin  ve  uyarılarına uyun.

 

Seyahat uyarıları:

•       Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk yaşıyorsanız mümkün olduğunca erken bir sağlık kuruluşuna başvurun ve varsa, kısa süre önceki seyahat geçmişinizi (özellikle Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerine) veya seyahat etmiş kişilerle temasınızı hekiminiz ile paylaşın.

•        Çevrenizde salgının yaşandığı bölgelere (özellikle Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerine)

gidip dönmüş veya seyahat etmiş olan, veya bu kişilerle yakın temasta olan kişilerden ateş ve öksürük şikayetleri olanlarla kapalı alanlarda bulunmayın, aynı mekanda  bulunmak zorundaysanız solunum koruyucu maske kullanmalarını  sağlayın,  onlardan  en  az  1 metre uzakta  durun ve  ellerinizi  sabunla yıkayın.

•       Salgının yaşandığı bölgelerde canlı hayvan pazarlarından uzak durun, ziyaretiniz zorunlu ise,

canlı hayvanlarla ve hayvanların  temas  ettiği  yüzeylerle doğrudan  ve  korunmasız  temastan kaçının.

•        Mümkünse havayolu, tren ile otobüs yolculuklarınızı erteleyin,

havaalanları, tren istasyonları, otobüs terminalleri ve kalabalık ortamlardan  uzak durun.

•        İşyerine gidiş ve dönüşlerde ateş ve öksürük şikayetleri olanların

en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını sağlayın,  seyahat süresince  tıbbi  maske  kullanmalarını sağlayın.

 

Güvenli gıda uyarıları:

•        Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin (çiğ et, süt veya hayvan organları) tüketiminden kaçının.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017