Haber & Duyurular

İLAVE PRİM TEŞVİKİ

  • 09.03.2020
  • bintso

 Oda-Borsalar kanalı ile Birliğimize gönderilen sorunlar ve çözüm önerileri ile talepler kamu kurum ve kuru1uşlarına iletilmekte ve ilgili platformlar aracılığı ile takibi sağlanmaktadır.

 Bu kapsamda "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişik1ik Yapılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı" 23 Şubat 2020 tarihli ve 31048 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Karara göre, 31 Aralık 20l9'a kadar geçerli olan ilave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşvikinin süresi, 31 Aralık 2020'ye uzatı1mıştır.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017