Haber & Duyurular

2. BİRLEŞTİRİLMİŞ MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  • 08.01.2020
  • bintso

 BİNTSO 2. BİRLEŞTİRİLMİŞ MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası 2. Birleştirilmiş Meslek Komitesi Toplantısı Meclis Başkan Vekili Burhan ÇEÇEN başkanlığında gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut AYAS 2019 yılı faaliyet raporunu sundu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet EKİN BİNTSO yeni hizmet binasının tanıtımını yaptı. 

Meclis Başkan Vekili Burhan ÇEÇEN komite temsilcilerinden gelen sorunları dinleyip bu sorunlar üzerine çözüm önerilerinde bulundu. “Bingöl ticaretinin şekillenmesinde önemli rol oynayan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Komiteleri, komite üyelerinden gelen öneriler, komite üyelerinin sektörlerinde yaşanan sorunların gündeme getirilmesi ve sorunlara çözüm bulunması noktasında ilin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Komite üyelerimizin bu hassasiyette çalışmaları gerekmektedir.” Şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut AYAS “Sayın Başkan vekilim, sayın meclis üyelerimiz, sayın meslek komitesi üyelerimiz; 2019 yılını geride bırakırken bu yıl içerisinde 2. Kez Müşterek Meslek Komitesi Toplantımız vesilesiyle sizlerle bir kez daha geniş katılımlı bir toplantıda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

2019 yılı içerisinde Odamızın tüm yönetim organları ve personellerimizle birlikte çok değerli hizmetler ve çalışmalar gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hedefimiz 2020 yılında sonuç odaklı ve tüm kesimlerin hissedeceği çalışmaları devam ettirmek ve sonuçlandırmaktır. Oda olarak biz bu doğrultuda mesai kavramından uzak şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlimiz bulunduğu coğrafyada sahip olduğu avantajlar ve potansiyel kaynakları ile kalkınma ve gelişmeye en müsait illerin başında gelmektedir. Beşeri sermayesi, zengin turizm potansiyeli, yeraltı kaynakları, tarım ve hayvancılıktaki avantajları, sanayi kültürü, jeopolitik konumu, ulaşım imkanları, su varlıkları gibi bir çok önemli avantaj ve fırsatlara sahiptir.

2020 yılında inşallah bu hizmet anlayışımız ile çok daha iyi noktalara ilimizi taşıyarak halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek ve ilimizi ülkemizde yaşanabilir iller sıralamasında 66. sıradan ilk 10 ilden biri haline getireceğiz. Bu hedef ve inanç doğrultusunda bugüne kadarki destekleriniz için teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de gayretlerinizin artarak devamını talep ediyoruz. 

Çok Değerli Arkadaşlar;

01 Nisan 2018 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Odamız STRATEJİK PLAN hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar 3 Ana Başlık Altında toplanmış olup; bu hizmetlerimizden bazılarını Özet Bilgiler halinde Siz değerli Meslek Komitesi Üyelerimizle paylaşmak istiyorum:

1.BİNGÖL TSO’NUN KURUMSAL KAPASİTESİNİN, ALTYAPISININ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI

Oda Organizasyon Yapısının Yenilenmesi:

Oda hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, Üyelerimize daha etkin hizmet verilmesi ve verimliliğin artırılması için Odamız Organizasyon Yapısı yenilenmiştir. Görev ve sorumluluklar yeniden belirlenmiş olup iyileştirme faaliyetleri sürekli olarak devam etmektedir.

Bingöl TSO’nun Temsili:

İl İSTİHDAM KURULU ÜYESİ:

FKA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Fırat Kalkınma Ajansı çalışmaları yapılır iken tabi ki Bingöl ilinin çıkarlarını korumak bizim görevimizdir. Mali destek programı kapsamında bölge illerini de kapsayan proje çağrısında Bingöl’ün 11 projesi onaylanarak bölgede en çok projesi geçen il konumuna gelmiştir.

OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKAN VEKİLİ

MESLEKİ EĞİTİM PROTOKOL YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

Bu protokolün amacı M.E.B İle TOBB  ve TOBB ETÜ iş birliğinde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi mesleki bilgi ve beceri yabancı dil yeterliliklerin arttırılmasıdır.

İŞGEM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Oda Hizmet Binası Çalışmalarının Başlatılması: Odamız hizmet binasının yapılabilmesi için gerekli çalışmalar büyük bir titizlikle başlatılmış ve devam etmektedir. Arazi tahsisi odamız gayretleri ile gerçekleşmiştir. Toplam 3.384 metre karelik arsa üzerine 6.690 metre karelik kapalı alanda toplam 5 kat olarak çalışmalar devam etmektedir. Hizmet binasının yapılması için ihtiyaç duyulan finansmanın %75 lik kısmı Fırat Kalkınma Ajansı güdümlü projesinden karşılanmak üzere ilgili kuruma proje hazırlanmıştır. Hizmet Binasının açılması ile birlikte hizmet binamızda üyelerimize hizmet sunan diğer kurumlara da yer verilerek üyelerimize kolaylık sağlanacaktır. Bu kurumlar;

Bingöl KOSGEB İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi, Kredi Garanti Fonu KGF

Bilişim ve Medya Altyapısının Yenilenmesi:

Teknolojik Altyapının Yenilenmesi: Odamız teknolojik altyapısı yeni cihaz ve ürünlerle komple yenilenmiş ve günün ihtiyaç ve gereklerine göre kurulumları gerçekleştirilerek hizmete alınmıştır. Sosyal Medya: Sosyal Medya hesaplarımızın etkin kullanımı ve tüm kamuoyunun zamanında ve doğru bilgilendirilmesi için konusunda deneyimli personel ataması yapılmış ve Oda Sosyal Medya Hesaplarımız güncellenmiştir.

Üye Bilgi Güncelleme Çalışmaları: Odamızın yaklaşık 2.200 olan üyelerinin Odamız veri tabanındaki tüm bilgilerinin güncellenmesi için 2019 yılında kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Bu doğrultuda bilgi güncelleme çalışmaları %85 oranında tamamlanmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi ve Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi:

Kalite Yönetim Sistemi: Odamızın 2016 yılından beri sahip olduğu ve bugüne kadar geliştirerek sürdürdüğü TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 2015 versiyonu ile yenilenmiştir. Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi: Odamız Akreditasyon Belgesi  belirlemiş olduğumuz hedefler doğrultusunda hızlı bir gelişim göstermiş ve 2018 yılı sonu itibarı ile yapılan denetimler neticesinde B Sınıfını olarak belirlenmiştir.. Odamızın tüm Yönetim Organları ve birimler itibarı ile hedefi A Sınıfına yükselerek Üyelerimize ve İlimize daha etkili hizmetleri sürdürülebilir kılmaktır.

Lobicilik:

İlimizin kalkınması adına yapılabileceklerin tüm paydaşlar ve kanaat önderleri ile birlikte gerçekleştirilmesi ve sahiplenilerek geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması için öncelikle ilimizde Sn.Bakanımız, Sn.Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, Kamu Kurumları ve STK temsilcilerimizle 84 ayrı toplantıda bir araya gelinerek ilimizin güncel sorunları ve sosyo-ekonomik çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu toplantılar esnasında Odamıza iletilen sorun ve beklentiler değerlendirilerek Stratejik Planımızın güncellenmesi de sağlanmıştır.

Lobicilik Faaliyetleri kapsamında çok sayıda Bakan, Siyasi Parti Temsilcileri, Milletvekilleri, Bakan Yardımcısı, Genel Müdür, STK, İş Dünyası Temsilcisi, Medya, Yerel Yönetimler ve ihtiyaç duyulan kurumlar ziyaret edilerek talepler dile getirilmiştir. 2018 Nisan ve 2019 Aralık ayı itibarı ile bu ziyaret sayımız 72’dir.

2. ÜYELERİMİZİN SORUNLARININ VE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE BU TALEPLER DOĞRULTUSUNDA EĞİTİM VE PROJELERİN GELİŞTİRİLMESİ

Eğitim, Seminer, Konferans ve Toplantılar

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından konusunda uzman kişi ve kurumlar ile sağlanan işbirliği ile 2018 ve 2019 yılında 51 ayrı Eğitim, Toplantı, Konferans, Panel ve Seminer düzenlenmiştir. 2 bin 359 kişi katılım sağlamıştır. Her toplantı sonrasında toplantı memnuniyet anketleri düzenlenmiştir.  Bu organizasyonlara Oda üyeleri ile birlikte ilimizdeki STK’lar, kamu kurumları, eğitim kurumları ve vatandaşlar katılım sağlamıştır.

Ara Eleman Sorunun Çözümüne Yönelik Çalışmalar

Oda üyelerimizin en fazla ihtiyaç duydukları ve şikayete konu olan hususlardan biri de nitelikli ara eleman sorunudur. Üzerinde en fazla zaman harcadığımız ve önem verdiğimiz bu konuyla ilgili olarak çalışma başlattığımız bir süreçte, İstihdam seferberliği kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” (MEGİP) imzalanmıştır. Bu protokolü ülkemizde en etkili uygulayan Odalardan bir tanesi Bingöl TSO’dur. İlgili kurumlar ve işletme sahipleriyle bu dönem içerisinde sayısız toplantılar yapılmıştır. Eğitimler özellikle Tekstil sektörüne yönelik yoğunlaşmış olup il merkezi ve ilçelerimizle birlikte yaklaşık 4.500 kişiye yakın eğitim verilerek tekstil sektöründeki istihdam rakamının 2.000’e ulaşması sağlanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Protokol gereğince 81 İlde 81 Meslek Okulunun iş dünyası ile entegre olması projesi kapsamında İlimiz Endüstri Meslek Lisesi Odamızın tüm süreçlerinde yar alacağı yeni ara eleman merkezi haline getirilmesi çalışmaları da devam etmektedir

Sektörel Sorunların Çözümü İçin Yapılan Girişimler

Odamızın ilgili Meslek Komiteleri başta olmak üzere sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi ile hazırlanan sorunlar raporu ilgili yerel birimler başta olmak üzere bakanlıklar ve TOBB’ye sunulmuştur.

Finansmana Erişim Hizmetleri

Öz Kaynak Aktarımı: Odamız kendi öz kaynakları ve TOBB’den sağlanan finansman desteği ile ilimizdeki banka şubeleri ile yapılan protokol çerçevesinde uygun faiz koşulları ile Üyelerine finansman desteği sağlamıştır. Bu kapsamda Nefes ve Destek Kredisi adı altında 39 milyon TL kredi kullanımı gerçekleşmiştir.

Bankalarla Yapılan Protokoller: Odamız tarafından ilimizdeki banka şubeleri ve bankaların genel merkezleri ile yapılan görüşmeler ve toplantılar neticesinde uygun koşullarda üyelerimize kredi kullanım protokolleri imzalanmıştır.

Fuarlar/Sosyal-Kültürel Destekler

Odamız bütçe imkanları ölçüsünde ilimizde kültürel ve sportif faaliyetler başta olmak üzere kamu kurumlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız tarafından organize edilen tüm etkinliklere destek sağlamış ve katılımcı olmuştur. Odamız yurt içi ve yurt dışında ilimizin ve ihracat potansiyelimizin tanıtılması amacıyla çok önemli fuarlara katılım sağlamıştır. Bunlardan bazıları; EMİTT, YÖREX, , İstanbul Gıda Fuarı, Diyarbakır ve Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarları ile Yurt dışında Berlin, Dubai, ve Orlando fuarlarıdır.

3.ÜYELERİMİZİN KURUMSAL ALTYAPILARININ, KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI, İLİMİZİN POTANSİYEL KAYNAKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI DOĞRULTUSUNDA VALİLİĞİMİZ, BELEDİYEMİZ, ÜNİVERSİTEMİZ, KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZ VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİMİZLE BİRLİKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

KOOPERATİFLEŞME

Odamızın 2018 yılı Nisan ayında yapılan seçimleri öncesinde her platformda dile getirmiş olduğumuz ve ilimize mutlak suretle kazandırılması gerektiğini ifade ettiğimiz en önemli konuların başında Kooperatifleşme hususu gelmiştir. Bu konuda sizlerin de birçoğuna katıldığınız sayısız toplantılar ve istişareler yaparak bugün çok önemli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. İlimizde Sütaş yatırımı ile birlikte özellikle hayvansal ürünlerin işlenmesinde, kaynaklarının sürdürülebilir ekonomik bir yapıya kavuşması ve işsizliğin önlenmesi hususunda kooperatifleşme büyük bir önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir. Kısa bir süre sonra sonuçlarını almaya başlayarak sizlere gelişmeler hakkında bilgi vereceğim.

KIRSAL KALKINMA PROJESİ

Tarım Bakanlığının kırsal kalkınma projesinden üyelerimizin en üst düzeyde yararlanması için il müdürlüğümüzle birlikte Solhan, Karlıova ve Bingöl merkezde tanıtım toplantıları düzenlenmiştir. Bu gayretler ile birlikte başvuru sayısı 45’e ulaşmıştır.

JEOTERMAL TURİZM

Bingöl’de MTA tarafından yapılan sondaj çalışmaları neticesinde tespit edilen Jeotermal Kaynağın özellikle Sağlık Turizmi ve Seracılıkta değerlendirilmesi amacıyla proje çalışmaları başlatılmıştır.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Bingöl Üniversitesi ile birlikte Odamızın ve ilgili kurumlarımızın müşterek çalışmaları neticesinde Çobantaşı Kavurması’nın coğrafi işareti ilimize kazandırılmıştır.

İŞGEM

Odamız iştiraklerinden olan Bingöl İş Geliştirme Merkezi’nin kuruluşu gerçekleştirilmiş ve Bingöl’ün hizmetine sunulmuştur. Bingöl İŞGEM’in öncelikle bir Kuluçka Merkezi modeliyle ilimiz girişimcilerine öncülük etmesi için kurulmuştur. Bu doğrultuda 200’ün üzerinde girişimci başvurusu titizlikle değerlendirilerek girişimciler seçilmiştir.

Sadece yeni girişimcilere hizmet vermesi beklenmeyen İŞGEM odamız mevcut üyelerine de eğitim, danışmanlık ve proje hazırlama, yönetimi konularında hizmetler sunmaktadır.

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezinin etkin bir biçimde sanayicilerle işbirliğinde faaliyet gösterebilmesi için periyodik toplantılar organize edilmiştir. Yine yapılan anket çalışması ile elde edilen ihtiyaçların Merkezle paylaşılarak çözüm yoluna gidilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIYLA ODAMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE KATKI SAĞLANAN ÇALIŞMALAR

Tanıtım Günleri: İlimizin sosyal, kültürel, gastronomi, yöresel ürünler, turizm ve musikisinin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefleyen Kocaeli-Bingöl Tanıtım Günleri’ne Bingöl TSO olarak destek ve katılım sağlanmıştır. İlimiz Valiliği, Belediye, Üniversite, Bingöl dışındaki Sivil Toplum Kuruluşları ilimizdeki STK’lar, Kamu kurumları ve Yerel Yönetimler ile iş dünyasının tam destek ve katılımı ile yapılan Bingöl Tanıtım Günleri çok yoğun bir ilgi görmüştür.

EMİTT ve YÖREX Fuarları: İlimizin turizm ve gastronomi zenginliğinin en iyi şekilde tanıtılması için ülkemizin kendi alanında en önde gelen fuarlarından olan Uluslararası İstanbul Emitt Turizm Fuarı ile Antalya Yörex Gastronomi fuarlarında Odamız, İlimiz Valiliği öncülüğünde, Belediye ve Fırat Kalkınma Ajansımız ile birlikte bu fuarlara katılım sağlamış ve ilimizin gerek tanıtımı ve gerekse değerlerinin en iyi şekilde sunumuna gayret göstermiştir.

Katılımınız için teşekkür ediyor, yeni yılın sizlere, ailelerinize, ilimize, iş dünyamıza ve ülkemize huzur ve mutluluklar getirmesini diliyor, en derin saygılarımı sunuyorum.” Şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ekin yeni hizmet binasının tanıtımını gerçekleştirdi. Ekin “ Odamız hizmet binasının yapılabilmesi için gerekli çalışmalar büyük bir titizlikle başlatıldı. Arazi tahsisi gerçekleştirildiğinden sonra binamızın temeli kazıldı. Toplam 3.384 metre karelik arsa üzerine 6.690 metre karelik kapalı alanda toplam 5 kat olarak tasarlanmıştır. Yeni hizmet binasında üyelerimize daha iyi hizmet edilecektir. Bina planı yapılırken 30 yıl sonrası da düşünülmüştür. Hizmet Binasının açılması ile birlikte hizmet binamızda üyelerimize hizmet sunan diğer kurumlara da yer verilerek üyelerimize kolaylık sağlanacaktır. Bu kurumlar;

Bingöl KOSGEB İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi, Kredi Garanti Fonu KGF’dir.”

Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

IMG_3163 (6.55 MB)
IMG_3164 (5.93 MB)
IMG_3184 (5.43 MB)
IMG_3205 (4.55 MB)
IMG_3208 (4.68 MB)
IMG_3215 (4.92 MB)
IMG_3216 (4.68 MB)
IMG_3227 (5.13 MB)
2. BİRLEŞTİRİLMİŞ MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017