Haber & Duyurular

VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

  • 08.11.2019
  • bintso

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından kuruma intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayı sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

       - Yılıık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon tl'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlene sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017