Haber & Duyurular

KIRSAL KALKINMA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

  • 22.08.2019
  • bintso

  Odamız ve Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenme programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşması BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır tarafından yapıldı.

 

Oda konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına çok sayıda oda üyesi ve çiftçi katıldı. 

Odamız ve Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen konferansta program içeriği ve başvuru koşulları anlatıldı.

 

Resmi Gazetede yayımlanan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenme programının içeriği ve son başvuru tarihleri:

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)” 02 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır

 

Bu tebliğ ile ilimizde Hibe kapsamında değerlendirilecek olan yatırım konuları;

a)       Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b)      Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c)       Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

d)      Soğuk hava deposu,

e)      Çelik silo,

f)        Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

g)       Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

h)      Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

i)        ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

j)        Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

 

Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların, 30 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar projelerini internet üzerinden giriş yaparak müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Programın ilimiz müteşebbislerine ve tarım sektörüne azami katkıyı sağlaması için gerekli bilgilendirme ve yayın çalışmaları Uygulama Rehberinin Bakanlığımızca yayınlanmasını müteakip gerçekleştirilecek olup, programın detayları ve proje hazırlanması ile ilgili konularda “İl Proje Yürütme Birimi” tarafından yatırımcılarımıza gerekli bilgi desteği sağlanacaktır.

KIRSAL KALKINMA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017