Haber & Duyurular


24

Üyelerimize;

“3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca ölçü ve tartı aletlerinden, periyodik muayene zamanları gelmiş bulunanların muayene ve damgalama işlemlerinin yapılması için beyanname vermeleri gerekmektedir. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 9. Maddesinin  (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadır.  Ölçü Alet sahipleri son iki yıl içerisinde damgalaması yapılmayan aletlerini Bingöl Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne 29 Şubat 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yazılı başvurarak beyanda bulunması gerekmektedir. Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı aletleri ölçüler ayar birimince bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere muayeneleri yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde getirilmeyen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır. Beyanname vermeyen mükellefler 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanununca idari para cezası verecektir.  İlanen duyurulur.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gereken Ölçü Aletleri:

1-  Akaryakıt ve LPG Sayaçları,
2-   2.000 Kg ve üzeri tartı aletleri ile Kantarlar,
3-   Taksimetreler,

Belediye Ölçü ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gereken Ölçü Aletleri,

1- Masa Terazileri,
2- Asma Terazileri,
3- Tek Kollu Kantarlar,
4- İbreli Teraziler

Yetkili Muayene Servisine müracaat edilmesi gereken ölçüler,

 

1- Otomatik tartı Aletleri,
2- Tartım kapasitesi 2.000 Kg’ a kadar olan ve çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlar ile bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip 3. ve 4.  sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
3- 1. ve 2.  sınıf otomatik olmayan tartı aletleri”

Okunma Sayısı: 1111
resim
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017