Haber & Duyurular


15

Şirket ve Kooperatif Üyelerine,

Bilindiği üzere; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 45. maddesinde "genel kurullar olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur." hükmüne; aynı şekilde 6102 sayılı TTK'nın 409. maddesinde genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır ve karar alınır" hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu; şirket ve kooperatif genel kurul toplantılarının zamanında yapılarak herhangi bir aksaklığa sebep verilmemesi için şirket ve kooperatif üyelerimize bildirilir. 

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası

Okunma Sayısı: 709
resim
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017